Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych u nas urządzeń.
W przypadku wystąpienia problemu zgłoś usterkę mailowo na serwis@fabrykamonitoringu.pl po weryfikacji sprzętu przekaż go osobiście do serwisu lub wyślij go pocztą/kurierem.
Technik po otrzymaniu i wstępnym sprawdzeniu urządzenia skontaktuje się z Państwem

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zabezpieczenia urządzenia przez klienta.

Uszkodzenia mechaniczne, które powstały w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia (kategoria ta obejmuje też uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych) lub powstałe na skutek ingerencji osób trzecich do wnętrza urządzenia – gwarancja nie obejmuje.